Hvordan elever med lærevansker lærer å lese og skrive norsk og engelsk med Tempolex, Lingdys og Lingright

Kursinformasjon

Sted:Ås skole
Adresse:Eidsvollveien 1, 2080 Eidsvoll
Dato:06/11/2014
Tid:09.00 - 15.15
Pris:En deltaker kr. 1500,-. Flere deltakere fra samme skole/firma/ forvaltningsorgan: nr. 2 kr. 1300,-, nr. 3 kr. 900,-, deretter kr. 500,- per deltaker. Enkel lunsj er inkludert. Påmeldingsfrist fredag 31. oktober.

Kursholdere:

Påmeldingsskjema:

Send inn skjema under for å melde deg/dere på dette kurset

UTDYPENDE KURSINFORMASJON

Dataprogrammene: Tempolex bedre lesing og Tempolex better reading

Det gis en innføring i prinsipper og forskning (bla.: National Reading Panel i USA) som dokumenterer effektiv leseopplæring med Tempolex. Det blir lagt stor vekt på praktisk gjennomgang av hvordan programvaren fungerer og hvordan det skal øves for å oppnå optimal effekt.

Prinsippene bak Tempolex: Ferdighetene læres grundig gjennom mange repetisjoner av veldefinerte øvingsoppgaver, med systematisk oppbygde ordlister. Treningen skjer i korte økter med høy intensitet i øvingene. Fremgang måles daglig og baserer seg på prinsipper fra Presisjonsopplæring (PO).

Tempolex kan brukes for å lære alle 1. klassinger å lese og til elever på alle klassetrinn som er lesesvake eller har lesevansker.

Lingdys og Lingright som hjelpemidler og læringsverktøy

Lingdys (for norsk) og Lingright (for engelsk) er markedets mest egnede programvarer for lese- og skrivestøtte for elever med dysleksi og tilsvarende lese- og skrivevansker. På Ås skole har elevene brukt programmene etter behov, uavhengig av diagnoser, siden skolestart høsten 2013.

Med utgangspunkt i dysleksiens vesen og dens konsekvenser gis en innføring i hvordan programmene kan kompensere for konsekvensen av dysleksi, både når det gjelder lesing og skriving.

Og med Vygotiskys teori om nærmeste utviklingssone som plattform, gis innføring i hvordan elever kan stå på talespråkets grunn og utvikle nøyaktige og fullstendige ortografiske representasjoner («ordbilder») med Lingit-programmene.

Det gis også en innføring i hvordan Lingspeak 3 (talesynteser) kan brukes i kombinasjon med Tempolex-trening, slik at elever kan arbeide selvstendig med avansert repetert lesing.

 

SAKSLISTE

08.30 – 09.00  Kaffe/registrering

09.00 – 09.05  Velkommen ved rektor Toril Skovseth

TEMPOLEX SEKSJONEN

09.05 – 10.00  Variasjon i læreforutsetninger og automatiseringsevne             Bjørn Einar

10.00 – 10.45  Presentasjon av Tempolex-programmene                                        Bjørn Einar

11.00 – 12.00 Hvordan bedre leseflyt i praksis                                                           Bjørn Einar

12.30 – 12.30  Lunsj

12.30 – 13.30  Hvordan knekke lesekoden                                                                  Bjørn Einar

Presisjonsopplæring

Måling av effekt

Bruk av Lingspeak 3(talesyntese) sammen med Tempolex                                     Tom J.

LINGIT SEKSJONEN (presentasjonen deles ut)

13.30 – 13.40  Praktiske erfaringer med Lingit-programmene på Ås skole           Toril

13.40 – 14.10  Særtrekk ved dyslektiske elevers lese- og skriveutfordring

14.10 – 14.30 Lingit-programmene brukt som hjelpemidler                                   Tom J.

14.30 – 15.00 Lingit-programmene brukt til selvlæring av ortografiske

representasjoner «ordbilder»                                                                                        Tom J.

15.15               Slutt

Dere trenger ikke å ha med datamaskin på kurset.

Påmelding:      http://www.smartlaering.no

Målgrupper: Lærere/assistenter, PPT-ansatte, foresatte