Samlesning med PC fremmer både lese- og skriveferdigheter

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Samlesning-med-PC-gir.mp3|titles=Samlesning med PC gir]Toneangivende pedagoger fremhever samlesning som en god vei til utvikling av både lese- og skriveferdigheter for språksvake elever. Og at dagens programvarer for PC gir mulighet for en bedre pedagogisk uttelling enn det man har fått med tradisjonell samlesning, hvor en voksen leser sammen med den lesesvake eleven.

I dag kan eleven selv samlese med egen PC etter at den aktuelle tekst som skal leses er lagt inn i et tekstdokument. Samtidig med at teksten leses opp med syntetisk tale markeres ordene synkront. Syn støtter hørsel, og hørsel støtter syn når tekst skal forstås.

På denne måten utvikles hukommelse av ordbilder, dvs. skrivemåte, og tekstens meningsinnhold etableres som kunnskap.

Kommentarer er stengt.