• Lingit AS, Trondheim. Leverer programvare med fullverdig lese- og skrivestøtte i ett og samme program.
  • Tempolex AS. Tempolex leverer læringsverktøy for automatisering av lese-, skriveferdigheter i norsk og engelsk, samt for matematikk.
  • Hjernefabrikken Kurs- og pedagogisk verktøy innen læri ng og hjerneutvikling