Det er vi som driver Smart Læring

Bilde av Mette L. Myhre

Pedagog Mette L. Myhre

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/11/Mette-har-21-års-erfaring-som-lærer.mp3|titles=Mette har 21 års erfaring som lærer]

Mette har 21 års erfaring som lærer fra grunnskolen i Skedsmo kommune. Utover at hun har arbeidet som klassestyrer, underviste Mette i mange år fremmedkulturelle elever i norsk – elever som hadde ett annet morsmål enn norsk.

Mette har de senere år spesialisert seg på lese- og skriveopplæring av elever med spesifikke lese- og skrivevansker (bl.a. dysleksi). Hun underviser også i matematikk på grunnskolenivå.

Bilde av sosiolog Tom J. Myhre

Sosiolog Tom J. Myhre

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/11/Tom.mp3|titles=Tom]Tom er ekspert på dysleksi og har spesialpedagogisk utdannelse i bruk av data og programvarer som kompenserer for lese- og skrivevansker. Utover å undervise i bruk av data, underviser Tom også i matematikk til og med videregående skole.

Tom har en mastergrad i sosiologi og leverte sin masteroppgave om dysleksi og lesesvakhet som fenomen i grunnskolen, i 2008.

Han fikk selv diagnosen dysleksi for mange år siden og har i voksen alder utviklet et meget godt skriftspråk, og anser seg selv i dag som forhenværende dyslektisk.

Tom er eksperter på dysleksi og har spesialpedagogisk kompetanse i bruk av data og programvarer som kompenserer for lese- og skrivevansker som følger av dysleksi. Utover å undervise i bruk av data, underviser Tom også i mattematikk til og med videregående skole.

Tom har en mastergrad i sosiologi (link til masteroppgaven her) og skrev sin masteroppgave i  basert på forskning om dysleksi og lesesvakhet som fenomen i grunnskolen, i 2008.

Han fikk selv diagnosen dysleksi for mange år siden og har i voksen aldre utviklet et meget godt skriftspråk, og anser seg selv i dag som forhenværende dyslektisk.

Tom er eksperter på dysleksi og har spesialpedagogisk kompetanse i bruk av data og programvarer som kompenserer for lese- og skrivevansker som følger av dysleksi. Utover å undervise i bruk av data, underviser Tom også i mattematikk til og med videregående skole.

Tom har en mastergrad i sosiologi (link til masteroppgaven her) og skrev sin masteroppgave i basert på forskning om dysleksi og lesesvakhet som fenomen i grunnskolen, i 2008.

Han fikk selv diagnosen dysleksi for mange år siden og har i voksen aldre utviklet et meget godt skriftspråk, og anser seg selv i dag som forhenværende dyslektisk.