Manglende leseferdighet ingen hindring

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/01/Manglende-leseferdighet.mp3|titles=Manglende leseferdighet]

Siden innføringen av heldagsskole på 50-tallet i Norge har barn som ikke lærer å lese innen andre-/tredjeklasse falt av kunnskapsstigen, og ofte endt opp som skoletapere etter endt grunnskoleutdannelse. Årsaken er at de rett og slett ikke har klart å gjøre skolens leselekser. Fordi leksene i all hovedsak kom som tekst på papir.

Foto Kay Stenshjemmet

I dag kan all tekst omgjøres til digital tale og leses opp med en syntetisk stemme, hvor eleven selv bestemmer lesehastigheten, slik at elever som ikke kan avkode skriftspråket med øynene leser med ørene i stedet. Eller mer presist eleven bruker både syn og hørsel når skriftspråket skal forstås.

Lesesvake elever har ofte utviklet en god hukommelse og lærer derfor godt på denne måten.

Se egen video for demonstrasjon på høyere side.

Kommentarer er stengt.