Hvordan elever med lærevansker lærer å lese og skrive norsk og engelsk med Tempolex, Lingdys og Lingright

Dato: 06/11/2014

Hvordan elever kan lære å lese og skrive med Tempolex, Lingdys og Lingright.
Det gis en innføring i prinsipper og forskning (bla.: National Reading Panel i USA) som dokumenterer effektiv leseopplæring med Tempolex. Det blir lagt stor vekt på praktisk gjennomgang av hvordan programvaren fungerer og hvordan det skal øves for å oppnå optimal effekt.
Lingdys (for norsk) og Lingright (for engelsk) er markedets mest egnede programvarer for lese- og skrivestøtte for elever med dysleksi og tilsvarende lese- og skrivevansker.

Mer info om kurset