[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Kurs-og-foredragstilb..mp3|titles=Kurs og foredragstilb.] Smart Læring tilbyr kurs i bruk av Lingdys og Lingright for lærere, PPT, NAV og andre profesjonelle i undervisningssektoren. Kursene kjøres i samarbeid med selskapet Lingit AS, som har utviklet og eier programmene Lingdys og Lingright.

Vi tilbyr også kurs i spesialpedagogisk bruk av PC, sammen med skanner, og andre programvarer enn det som allerede er nevnt.

Smart Læring holder foredrag om hvordan språk- og lærevansker kan forebygges. I foredraget presenteres også dysleksiens vesen, og de konsekvenser den har for læring.