Dysleksi/lærevansker er ikke en statisk tilstand

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Ikke-statisk-tilst..mp3|titles=Ikke statisk tilst.]

Først og fremst kan elever med lærevansker bedre sine egne forutsetninger for å lære. Blant annet gjennom å lære bruk av grunnleggende begrepsforståelse (se omtale over), anvendelse av dataprogrammer som kompenserer for både lese- og skrivevansker, og bruk av data som arbeids- og læringsverktøy.

Utover dette arbeider vi i et tverrfaglig nettverk hvor bakenforliggende årsaker til lærevansker kan avdekkes og korrigeres. Det kan for eksempel være forhold med hørsel, syn, balanse, skjevheter i skjelettet, spenning i muskulatur, og kosthold som påvirker forutsetningene for å lære. I vårt nettverk inngår psykolog, terapeut i Nevro-fysiologisk psykologi, fysioterapeut, omtometrist (spesialist på syn), og  spesialpedagoger. – Fagpersoner som besitter en sjelden dybdekunnskap innenfor eget fagfelt, og en spisskompetanse på mulige årsaker til lærevansker og hvordan disse kan avhjelpes, som man vanligvis ikke finner innenfor de nevnte profesjoner.

Vi veileder og henviser ditt barn eller deg selv videre når vi mener det bedrer muligheten for personlig mestring og utvikling.

Kommentarer er stengt.