Ikke skyt på lærerne!

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Ikke-s-p-lerarne.mp3|titles=Ikke s p lerarne]De siste man skal legge skylden på når det gjelder dårlig skoletilbud til elever som krever ekstra ressurser i klassesituasjonen, er lærerne. Riktignok er lærerne de som har størst betydning for de elevene som har lærevansker, men er de som har minst innflytelse på valg av metode og bruk av ressurser.

Ikke bare norsk skole, men i de fleste land i den vestlige verden, er det en systemsvikt som er årsaken til at elever med lærevansker ikke får utviklet grunnleggende kunnskaper i løpet av 10 år i grunnskolen – for det er utvilsomt mulig og hjelpe disse elevene.

I første omgang er det gode grunner for å rette et skarpt lys mot rektors virke som leder, deretter den kommunale skolesjef og rådmannens prioritering av ressurser, og ikke minst politisk hovedutvalg for utdanning i egen kommune.

Utover dette er det udiskutabelt at både Regjeringen og Stortinget har ett betydelig ansvar for dagens unnlatelsessynder overfor ressurskrevende elever. Fordi det i dag finnes den nødvendig oversikt på systemnivå, over hvilken elever som faglig sviktes i skolen.

Kommentarer er stengt.