Videregående skole og høyere utdannelse

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Vidregående-skole-og-høyere-utdannelse.mp3|titles=Vidregående skole og høyere utdannelse]

For de som trenger det er tilpasset opplæring lovfestet også i tre år i videregående utdannelse. Og med dagens datateknologi gjennomfører også dyslektiske studenter høyere utdannelse.

Dyslektiske elever mesterer høyere utdannelse, men ….

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Dyslektiske-elever-mesterer-høyere.mp3|titles=Dyslektiske elever mesterer høyere]

Først og fremst kan det være greit å vite for elever som har en mangelfull 10-åring skolegang, eller dårlige karakter fra grunnskolen at retten til tre år med videregående heldagsutdannelse er lovfestet, klikk deg rett inn i loven her. Utdannelsen må gjennomføres før fylte 24 år.

Hvis bruk av PC og programvarer både for lese- og skrivestøtte ble godt innarbeidet i løpet av grunnskolen, vil ikke skolegang for elever med lese- og skrivevansker by på andre faglige utfordringer enn det deres medelever møter – men disse elevene bør være forberedt på at de må arbeider mer enn sine medelever.

Det finnes i dag mange eksempler på at selv elever som ikke utvikler normale leseferdigheter mesterer høyere utdannelse både på Bachelor- og Masternivå.

At disse elevene får tilrettelagte eksamener er som regel en forutsetning for at de skal kunne få vist sine kunnskaper. Noe som er en lovfestet rett uttrykt i både utdanning- og antidiskrimineringsloven.

Det man imidlertid skal være klar over er at alle høyere utdanningsinstitusjoner er administrativt fristilt fra regjering og storting og har med det rett til å avgjøre hva som er en relevant tilrettelagt eksamen. Vår erfaring er dessverre at mange høyskoler og universiteter per dato ikke imøtekommer handikappede elevers rett og behov for tilrettelagt eksamen. Når det gjelder dysleksi og lignende synes dette først og fremst og være forårsaket av manglende innsikt i lese- og skrivesvakhet som fenomen.

Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo er et skrekkens eksempel på motvilje og intoleranse overfor studenter med en dysleksidiagnose. Og hadde så sent som februar 2011 en lovstridig praksis på dette feltet, ved å nekte sterkt dyslektiske studenter tilrettelagt eksamen.

Etterutdannelse for voksne

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Etterutdannelse-for-voksne.mp3|titles=Etterutdannelse for voksne]

Voksne med lese- og skrivevansker som skal ta etter- og videreutdannelse vil ha stor nytte av data og programvare.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker personlig veiledning, i bruk av, og kunnskap om, hva som finnes av hjelpemidler.