Ungdomstrinnet 8-10

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Ungdosmstrinnet-8-10.mp3|titles=Ungdosmstrinnet 8-10]

Nå er det tid for å ivareta de rettighetene som lese- og skrivesvake elever har, slikt som bruk av hjelpemidler på eksamen og tilpasset eksamensform.

Bruk av hjelpemidler og tilpasset eksamen

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Bruk-av-hjelpemidler-og-tilpasset-eksamen.mp3|titles=Bruk av hjelpemidler og tilpasset eksamen]

For elever som trenger PC og programvarer for lese- og skrivestøtte, bør det nå være innarbeidet gode rutiner for daglig bruk av disse verktøyene i skole- og leksearbeid.
Lese- og skrivesvake elever har også rett til å bruke de samme hjelpemidlene under alle eksamener og prøver. I tillegg har de rett til tilrettelagte eksamener, som kompenserer for konsekvensen av deres personlige handikap.
Vårt råd er at man som foresatt går tidlig inn i en dialog med skolen om tilrettelagte eksamener, slik at det blir en realitet. Fordi dette er uvante tanker og i få kommuner satt i system. For eksempel så vil det for en elev som er sterkt hemmet av dysleksi være meningsløst å bli utsatt for en tre-, seks- eller åttetimers skriftlig skoleeksamen, fordi tekstproduksjon for disse elevene er meget krevende. Dagens standardtilbud er tilleggstid, som er en dokumentasjon på at man ikke har forstått dysleksiens vesen og den konsekvens som følger. Dysleksi i likhet med alle andre handikapp er individuelle i sin konsekvens – og det er handikapets konsekvenser det skal kompenseres for, ikke diagnosens navn.

Hvis elever med lese- og skrivevansker har kommet til ungdomstrinnet uten at de har fått hjelpemidler, eller har fått hjelpemidler men ikke fått opplæring i bruk av disse, har skolen forsømt seg.
Hvis skolen kommer med forslag om «fritak» for fag eller forslag om at det ikke settes karakterer i fag, bør man som foresatt motsette seg dette. Fordi uten karakterer i fag vil alle videre skolegang være vanskelig, og mange muligheter utelukket.