Innledning

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Innledning.mp3|titles=Innledning]

Hjelp, kunnskap og selvhjelp er tre sider av samme sak.

Foto Kay Stenshjemmet

Disse sidene er først og fremst laget som en veiledning for foresatte med barn som ikke mestrer grunnskolen som forventet. Utover dette har vi også laget en side om videre utdannelse med tanke på elever og studenter som har utfordringer når det gjelder lese- og skriveferdigheter.

De fire temasidene er: «Barnetrinnet 1-7», «Ungdomstrinnet 8-10», «Rettigheter og klageadgang», «Videre utdannelse». På denne siden finner du et kort sammendrag fra den enkelte temaside. Ved å klikke på ønsket overskrift kommer du til temasiden i sin helhet.

Barnetrinnet 1-7

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Barnetrinnet-1-7.mp3|titles=Barnetrinnet 1-7]

Her belyses hvorfor de to første skoleårene er helt avgjørende for barns videre skolegang, hva man som foresatt bør passe på, hva man selv kan gjøre, og ikke minst når det bør gjøres.

Klikk på overskriften for å lese hele siden.

Ungdomstrinnet 8-10

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Ungdomstrinnet.mp3|titles=Ungdomstrinnet]

På dette nivået i skolen kommer det klart til syne hvis noen elever ikke har fått en god læringsplattform i barnetrinnet.

Vi minner her om at retten til tilpasset opplæring gjelder fortsatt. Med andre ord, har kommunen som skoleeier forsømt seg på barnetrinnet, har kommunen plikt til å tilføre tilstrekkelig ressurser til at elevene får et godt utbytte av ungdomsskolen.

Klikk på overskriften for å lese hele siden.

Rettigheter og klageadgang

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Rettigheter-og-klageadgang.mp3|titles=Rettigheter og klageadgang]

På denne siden har vi bl.a. lagt inn lenker til relevant lovverk og politiske styringsdokumenter, for å vise hvordan retten til utdannelse formelt er forankret.  Her gis en oversikt over retten til å bruke datahjelpemidler til eksamen. Og vi redegjør for hvordan og til hvilken myndighet man klager på mangelfull skolegang.

Klikk på overskriften for å lese hele siden.

Videre utdannelse

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Videre-utdannelse.mp3|titles=Videre utdannelse]

Her belyses hvordan elever og studenter som har utfordringer når det gjelder det å kunne lese og skrive kan inrette seg for å mestre videre utdannelse. Med dagens datateknologi er det godt mulig selv for individer som er sterkt rammet av  dysleksi og mestre både høyskole- og universitetsutdannelser.

Klikk på overskriften for å lese hele siden.

 

Innledning.

Hjelp, kunnskap og selvhjelp er tre side av samme sak.

Disse sidene er først og fremst laget som en veiledning overfor foresatte med barn som ikke mestrer grunnskolen som forventet. Utover dette har vi også laget en side om videre utdannelse med tanke på elever og studenter som har utfordringer når det gjelder lese- og skriveferdigheter.

De fire neste sidene er organisert under overskriftene Barnetrinnet 1-7″, Ungdomstrinnet 8-10″, Rettigheter og klageadgang” og Videre utdannelse”.