Grunnleggende begrepsforståelse for livslang læring

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Grunnleggende-begrepsfors1.mp3|titles=Grunnleggende begrepsfors]

Elever har høyst forskjellige forutsetninger for å lære, uavhengig av intelligens. For elever med lærevansker er det derfor spesielt viktig at de gis verktøy som bedrer deres personlige forutsetninger for å lære.

Vi lærer våre elever bruk av Grunnleggende begrepssystemer som et verktøy for læring og som knyttes opp mot talespråklige ferdigheter. Elevene blir gjennom bruk av grunnleggende begrepsforståelse i stand til å kode kunnskap analytisk, og med det styre oppmerksomhet innenfor ett og samme fenomen, men også fenomener imellom.

Dette grunnlaget for fleksibel analytisk tenkning har vist seg svært nyttig. Ikke bare når det gjelder begreper om klasser av fenomener og organiserte begrepssystemer med flere nivåer, men også når det gjelder det å kunne uttrykke sin mening og kommunisere sine kunnskaper med språket.

For referanser se: Andreas Hansen (2006). Begreper til å begripe med. Effekter av systematisk begrepsundervisning for barn med lærevansker på målområder som angår læreforutsetninger, fagfunksjonering og testresultater. Avhandling for Dr. Polit. Graden, og Stiftelsen Institutt for Anvendt Pedagogikk.

Kommentarer er stengt.