De ressurskrevende elevene sorteres fortsatt ut

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/De-ressurskrevende1.mp3|titles=De ressurskrevende]

Siste PISA-rapport fra 2012

http://www.pisa.no/, offentliggjort høsten 2013 viser at ca 20 %, det vil si ca. 12.000 16-åringer hver år,  forlater grunnskolen uten å kunne lese- og skrive slik de må for å kunne ta videre utdannelse og komme inn i et verdig voksenliv. Disse tallene viser at tilstanden i norsk skole er like ille som det som ble avdekket i første PISA-undersøkelser i år 2000. Første PISA-rapport sendte en sjokkbølge, ikke bare gjennom skolenorge, men også Storting og Regjering. 

Med diagnoser som dysleksi, ADHD og lignende som begrunnelse fratas fortsatt elever fag og deler av fag i ungdomsskolen. Det kan ofte virke som det er viktigere at disse elevene sitter rolig, enn at de selv blir undervist i fag de ikke har lært.

Ressurskrevende elever sorteres fortsatt ut av undervisningen!

Kommentarer er stengt.