Manglende leseferdighet ingen hindring

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/01/Manglende-leseferdighet.mp3|titles=Manglende leseferdighet]

Siden innføringen av heldagsskole på 50-tallet i Norge har barn som ikke lærer å lese innen andre-/tredjeklasse falt av kunnskapsstigen, og ofte endt opp som skoletapere etter endt grunnskoleutdannelse. Årsaken er at de rett og slett ikke har klart å gjøre skolens leselekser. Fordi leksene i all hovedsak kom som tekst på papir. Les mer…

Les hele artikkelen Kommentarer er skrudd av for Manglende leseferdighet ingen hindring

Suksesshistorier

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Suksesshistorier.mp3|titles=Suksesshistorier]Manglende og svake leseferdigheter er i dag ikke til hinder for å kunne mestre høyskole- og universitetsutdannelser. Se også artikkelen «Manglende leseferdighet ingen hindring.»

Det finnes i dag flere eksempler på studenter med en lesehastighet helt ned i 65 ord per minutt, som har tatt høyere utdannelse. Til sammenligning tekstes filmer med en hastighet på 120 ord per minutt. Og man bør ha en lesehastighet på 200 ord per minutt når man skal lese pensum til en høyere utdannelse.

Disse elevene leser med ørene, ved at de skanner inn all lesetekst fra eget pensum, for deretter å få pensum lest opp fra egen PC ved hjelp av syntetisk tale. Og takket være moderne programvare for skrivestøtte har disse elevene utviklet et skriftspråk.

Se demovideoer ut til høyre.

Les hele artikkelen Kommentarer er skrudd av for Suksesshistorier

Samlesning med PC fremmer både lese- og skriveferdigheter

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Samlesning-med-PC-gir.mp3|titles=Samlesning med PC gir]Toneangivende pedagoger fremhever samlesning som en god vei til utvikling av både lese- og skriveferdigheter for språksvake elever. Og at dagens programvarer for PC gir mulighet for en bedre pedagogisk uttelling enn det man har fått med tradisjonell samlesning, hvor en voksen leser sammen med den lesesvake eleven.

I dag kan eleven selv samlese med egen PC etter at den aktuelle tekst som skal leses er lagt inn i et tekstdokument. Samtidig med at teksten leses opp med syntetisk tale markeres ordene synkront. Syn støtter hørsel, og hørsel støtter syn når tekst skal forstås.

På denne måten utvikles hukommelse av ordbilder, dvs. skrivemåte, og tekstens meningsinnhold etableres som kunnskap.

Les hele artikkelen Kommentarer er skrudd av for Samlesning med PC fremmer både lese- og skriveferdigheter

Foresatte må på banen

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Foresatte-må-på-banen.mp3|titles=Foresatte må på banen]Slik norske grunnskoler i dag er organisert, er det en realitet at foresatte må engasjere seg på vegne av egne barn med lærevansker.

For det første må de inngå et tett samarbeid med skolen, engasjere seg i barnets leksearbeid, få utløst rettmessige ressurser i skolen, og bidra med opplæring i bruk av digitale verktøy, som bl.a. i dag gir mulighet for betydelig lese- og skrivestøtte, i det daglige skolearbeidet.

Se egne artikler om lese- og skrivestøtte og demovideoer her på våre nettsider.

Les hele artikkelen Kommentarer er skrudd av for Foresatte må på banen

Ikke skyt på lærerne!

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Ikke-s-p-lerarne.mp3|titles=Ikke s p lerarne]De siste man skal legge skylden på når det gjelder dårlig skoletilbud til elever som krever ekstra ressurser i klassesituasjonen, er lærerne. Riktignok er lærerne de som har størst betydning for de elevene som har lærevansker, men er de som har minst innflytelse på valg av metode og bruk av ressurser.

Ikke bare norsk skole, men i de fleste land i den vestlige verden, er det en systemsvikt som er årsaken til at elever med lærevansker ikke får utviklet grunnleggende kunnskaper i løpet av 10 år i grunnskolen – for det er utvilsomt mulig og hjelpe disse elevene.

I første omgang er det gode grunner for å rette et skarpt lys mot rektors virke som leder, deretter den kommunale skolesjef og rådmannens prioritering av ressurser, og ikke minst politisk hovedutvalg for utdanning i egen kommune.

Utover dette er det udiskutabelt at både Regjeringen og Stortinget har ett betydelig ansvar for dagens unnlatelsessynder overfor ressurskrevende elever. Fordi det i dag finnes den nødvendig oversikt på systemnivå, over hvilken elever som faglig sviktes i skolen.

Les hele artikkelen Kommentarer er skrudd av for Ikke skyt på lærerne!

De ressurskrevende elevene sorteres fortsatt ut

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/De-ressurskrevende1.mp3|titles=De ressurskrevende]

Siste PISA-rapport fra 2012

http://www.pisa.no/, offentliggjort høsten 2013 viser at ca 20 %, det vil si ca. 12.000 16-åringer hver år,  forlater grunnskolen uten å kunne lese- og skrive slik de må for å kunne ta videre utdannelse og komme inn i et verdig voksenliv. Disse tallene viser at tilstanden i norsk skole er like ille som det som ble avdekket i første PISA-undersøkelser i år 2000. Første PISA-rapport sendte en sjokkbølge, ikke bare gjennom skolenorge, men også Storting og Regjering. 

Med diagnoser som dysleksi, ADHD og lignende som begrunnelse fratas fortsatt elever fag og deler av fag i ungdomsskolen. Det kan ofte virke som det er viktigere at disse elevene sitter rolig, enn at de selv blir undervist i fag de ikke har lært.

Ressurskrevende elever sorteres fortsatt ut av undervisningen!

Les hele artikkelen Kommentarer er skrudd av for De ressurskrevende elevene sorteres fortsatt ut