VELKOMMEN TIL SMART LÆRING!

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2010/12/Velkommen-til-smart-l.mp3|titles=Velkommen til smart l]

I vårt hyggelige undervisningslokale i Skedsmo lærer vi barn og voksne med lærevansker (bl.a. dysleksi) å lese, skrive, og regne. I matematikk underviser vi til og med i videregående pensum.

Vi tilbyr også interaktivt fjernundervisning og bistand via din PC over Internett i bruk av programvarene fra Lingit AS og Tempolex AS. Programvarer som brukes til utvikling av lese- og skriveferdigheter innen alle relevante språk i grunnskolen, Tempolex har i tillegg programvarer for utvikling av matematikkferdigheter.

Vi tilbyr demonstrasjon over Internett på din PC av nevnte dataprogrammer, slik at du selv får et innblikk i den nytte ditt barn eller du selv kan ha av de nevnte dataprogrammene. Varighet 10 minutter, ta kontakt med Tom.

Som utgangspunkt for vårt pedagogiske arbeid gjennomføres bl.a. en STAS-test (Standardisert test i avkoding av staving). Vår erfaring har vist at de alle fleste elever som har lese- og skrivevansker har betydelige huller i sine grunnleggende avkodingsferdigheter av enkeltord. Derfor vil det alltid være nyttig å få kartlagt mangler av denne type ferdigheter, uansett alder.

Smart Læring ble etablert i 2009 og har per dato bistått langt over 200 personer med lærevansker. Hovedtyngden av våre elever har gått, eller går, i grunnskolen, men vi har også bistått elever i videregående skolegang, studenter, samt voksne som ønsker å lære å lese og skrive.

Handling forutsetter kunnskap

Disse nettsidene er bygd opp med det formål at du skal kunne mer om lærevansker og hvordan disse kan avhjelpes, når du klikker deg ut enn når du klikket deg inn på våre sider.

Under fanen «Hjelp til selvhjelp» har vi bl.a. skrevet en løpende gjennomgang av grunnskolen, slik den kan se ut for en elev som har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. Og vi gir klare råd hva du som foresatt bør være oppmerksom på, hvordan normal kunnskapsutvikling kan sikres, og når det  er tid for handling for å unngå at barnet ender som skoletaper.

Er det noe du savner omtale av eller opplysninger om henvender du deg til oss med dine ønsker og spørsmål, og vi vil gi deg svar.

Takk for at du besøker oss her!

Med vennlig hilsen,
Mette L. Myhre
pedagog og Tom J. Myhre Master i sosiologi.

Grunnleggende begrepsforståelse for livslang læring

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Grunnleggende-begrepsfors1.mp3|titles=Grunnleggende begrepsfors]

Elever har høyst forskjellige forutsetninger for å lære, uavhengig av intelligens. For elever med lærevansker er det derfor spesielt viktig at de gis verktøy som bedrer deres personlige forutsetninger for å lære.

Vi lærer våre elever bruk av Grunnleggende begrepssystemer som et verktøy for læring og som knyttes opp mot talespråklige ferdigheter. Elevene blir gjennom bruk av grunnleggende begrepsforståelse i stand til å kode kunnskap analytisk, og med det styre oppmerksomhet innenfor ett og samme fenomen, men også fenomener imellom.

Dette grunnlaget for fleksibel analytisk tenkning har vist seg svært nyttig. Ikke bare når det gjelder begreper om klasser av fenomener og organiserte begrepssystemer med flere nivåer, men også når det gjelder det å kunne uttrykke sin mening og kommunisere sine kunnskaper med språket.

For referanser se: Andreas Hansen (2006). Begreper til å begripe med. Effekter av systematisk begrepsundervisning for barn med lærevansker på målområder som angår læreforutsetninger, fagfunksjonering og testresultater. Avhandling for Dr. Polit. Graden, og Stiftelsen Institutt for Anvendt Pedagogikk.

Dysleksi/lærevansker er ikke en statisk tilstand

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Ikke-statisk-tilst..mp3|titles=Ikke statisk tilst.]

Først og fremst kan elever med lærevansker bedre sine egne forutsetninger for å lære. Blant annet gjennom å lære bruk av grunnleggende begrepsforståelse (se omtale over), anvendelse av dataprogrammer som kompenserer for både lese- og skrivevansker, og bruk av data som arbeids- og læringsverktøy.

Utover dette arbeider vi i et tverrfaglig nettverk hvor bakenforliggende årsaker til lærevansker kan avdekkes og korrigeres. Les mer…

Data brukt i skolearbeid

[audio:http://www.smartlaering.no/wp-content/uploads/2011/02/Data-brukt-i-læringsarbeid.mp3|titles=Data brukt i læringsarbeid]

Det er i løpet av de siste årene skjedd en formidabel utvikling av programvarer som kompenserer for konsekvensen av lese- og skrivevansker, som for eksempel slikt som dysleksi. Les mer…